ÇEREZ POLİTİKASI

Ziyaretçilerin web sitesini daha iyi ve rahat şekilde kullanımını sağlamak amacıyla çerez kullanmaktadır. Bu çerez politikası, Profesör Doktor ALİ KOKULUDAĞ’a ait internet sitelerinde çerezlerin kullanımını açıklayan  bilgilendirici metindir. Bu politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulmuştur. Bu politikada yer alan bilgiler: 

 1. ÇEREZ (COOKIE) NEDİR? 
 2. ÇEREZLERLE HANGİ VERİLER ALINABİLİR?  
 3. ÇEREZLER  HANGİ AMAÇLARLA  KULLANILIYOR? 
 4. NE TÜR ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?
 5. ÇEREZLER HANGİ SÜREYLE DEPOLANMAKTADIR?
 6. ÇEREZLER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILYOR MU? PAYLAŞILIYORSA NASIL VE NEDEN?
 7. ÇEREZLERİN KULLANILMASINI NASIL ENGELLEYEBİLİRSİNİZ ?

Çerez Politikamız, Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkındaki ayrıntılı bilgiler için  web sitemizde yer alan GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

1.ÇEREZ (COOKİE) NEDİR ?

Çerezler, zirayet ettiğiniz internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. 

Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve bu tip çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar, çerezlerin kullanım ömrüne bağlı olarak bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar.

2.ÇEREZLERLE HANGİ VERİLER ALINABİLİR?

Çerezler, alan adınız, internet hizmet sağlayıcınız, işletim sisteminiz, erişim tarihiniz ve saatiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa veya yaptığınız arama türleri gibi bilgileri depolamamıza imkân sağlar. Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, ad soyad, telefon numarası veya adres gibi kişisel  verileri  içermez. Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

3.ÇEREZLER  HANGİ AMAÇLARLA  KULLANILIYOR?

Çerezler, sitenin çalışması ve site sahibinin fikir edinmesi amacıyla kullanılıyor.Çerezler daha iyi deneyim sunmamıza yardım edebilir. Sitenin performansını arttırmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve kolaylaştırmak,yeni özellikler sunmak ve özellikleri tercihlerinize göre kişiselleştirme, internet sitesinin ve kullanıcıların hukuki güvenliğinin temini amaçları için kullanılır. 

TÜRLERİNE GÖRE ÇEREZLER

Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve reklamların kaç kere görüntülendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Aynı şekilde, ziyaretçilerin gezinmelerine özel olarak ilgi alanlarının tespit edilmesini ve uygun içeriklerin sunulmasını sağlarlar.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
Gelecekte gerçekleştireceğiniz ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.
Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler; sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizi elde etmekte olup, kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olunması sebebiyle işlenmektedir.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘Bize Ulaşın’ bölümünü kullanabilirsiniz.

KVKK NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talebiniz, tarafımızdan en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Prof Dr Ali Kokuludağ  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi  içeren ıslak imzalı dilekçenizi elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderek muayenehane adresim olarak 1394 Sokak, Sağlık merkezi Apartmanı, No:11 Daire:6 Alsancak İzmir adresine  iletebilirsiniz.

KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU’NA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ